Mazi en Gondolando (nova versio)


https://www.youtube.com/watch?v=fONzViv38dI

MAZI EN GONDOLANDO (NOVA VERSIO) estas titolo de la Esperanto-versio de la desegna filmo MUZZY IN GONDOLAND, kiu BBC produktis por instruí la anglon lingvon. KIO estas MAZI? Ni ne certas. KIA estas MAZI? Tion ni scias: MAZI estas la granda, verda kaj bonkora ĉefheroo de la filmo. Miloj da infanoj lernis jam helpe de Mazi-filmo ne nur la anglan, sed ankaŭ la francan, germanan kaj hispanan lingvojn. Ili faris tion per aktiva spektado, ridante pro ŝercoj, kune travivante la aventurojn, ripetante la dialogojn.