UEA viva n-ro 5


https://www.youtube.com/watch?v=LSskl12e9UE

En tiu ĉi eldono de la filmĵurnalo de UEA: - Emilio Cid raportas pri la rezultoj de la informkampanjo ĉirkaŭ la 94-a UK kaj invitas daŭrigi ĝin; - Mireille Grosjean elpaŝas nome de UEA en la Homrajta Konsilio de UN la 30-an de septembro 2009; - La Estraro de TEJO prezentas sin en ARKONES en Poznano la 19-an de septembro 2009. Vidu pli pri la informkampanjo cirkaŭ la UK ĉe gazetaro.co.nr kaj pri la agado por lingvaj rajtoj ĉe www.youtube.com/EsperantoTv