Esperanto estas lingvo uzata plurmaniere


https://www.youtube.com/watch?v=KpOawEoir_g

Parto 03. Se oni simpligas iom eblas dividi la Esperanto-parolantojn en diversaj kategorioj: * "la idealistoj" kredas je Esperanto kiel helpilo por estonta mondpaco * "la vivĝuantoj" ĝuas la internaciajn...