UEA viva n-ro 7


https://www.youtube.com/watch?v=73HVmezzVmQ

Prezidanto Gregor Hinker kaj estraranino Oleksandra Kovyazina raportas pri la aprila kunsido de la TEJO-estraro. Usona verkistino Esther Schor rakontas pri sia vizito al Biblioteko Hector Hodler, kie ŝi kolektis materialojn por sia nova libro.