Memori de la ŝtono (kun SUSAN CALLOWAY)


https://www.youtube.com/watch?v=1VQ1jVYUUR0

Rara kunlaboro de cent-homa orkestro-koruso por Esperanto. La unua kanzono estas esperantlingva - ĝi aperis je la komenco de Final Fantasy XI videoludo.
Fluas nun sango senkulpa__Sur Vana’diel, vasta ter’__Tremas la tuta mond’__Pro l’ plago en desper’__Preventas ĝin__Nenia sort’__Haltigas ĝin__Nenia fort’__Sed tra la nokto tempesta__Brilas jen stelo de glor’!__Kontraŭ brutala kri’__Fontas jen kant-sonor’!__Stelo brilanta, kanto sonanta:__Revo kaj preĝo por ni!__Vana’diel! Vana’diel!__Mano kaj man’ kunpremitaj__Trans la eterno sen lim’__Ne dismetiĝos plu__Ne disliĝiĝos plu!