Andreo Cseh - Historia Video


https://www.youtube.com/watch?v=2yBW0b-xAZE

"Antaŭ la Hotelo Esperanto, la fama hungara pedagogo Andreo Cseh instruas Esperanton al la poŝtoficistoj". Pri Andreo Cseh: http://eo.wikipedia.org/wiki/Andreo_Cseh