ELI agado 2011


https://www.youtube.com/watch?v=O2R9wBHEXsM

Agado de Esperanto-Ligo en Israelo
Prezentita de Amri dum la Landa/Zamenhofa kunveno 12.2011
Sono: "Letero al vi" (Zamenhof) kantita de Enrica akompano Oded