De Akonkagvo al Unesko


http://vimeo.com/36402930

Prelego de Spomenka Štimec pri la mondvojaĝanto, ĵurnalisto, verkisto kaj movada aganto Tibor Sekelj (1912-1988) en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA 2011-11-26.