Vivu la turismo! - Jorge Camacho


https://www.youtube.com/watch?v=t2T6HnNdK-A

"Vivu la turismo" estas kau(stike sprita monologo de Jorge Camacho, prezentia kadre de la spektaklo "Vivu la teatro", organizita de Miguel Fernndez, en la 86a SAT-Kongreso, okazinta en Madrido de la 28a de julio g^is la 4a de au(gusto 2013.